Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Serwis

Zgodnie z Warunkami Karty Gwarancyjnej Nice zgłoszenie reklamacyjne należy kierować do Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Jeżeli usługa dotyczy naprawy pogwarancyjnej, prosimy o przejście do wyszukiwarki na podstronie GDZIE KUPIĆ?

Dla przypomnienia, poniżej prezentujemy warunki gwarancji Nice.

Okres trwania:

36 miesięcy od daty sprzedaży.

Obowiązkowy przegląd

Pomiędzy 10 a 12 miesiącem od daty zakupu produktu, wymagany jest jeden płatny przegląd wykonany przez Partnera Handlowego Nice Polska i potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej. Brak przeglądu, skraca okres gwarancji producenta do 12 miesięcy.

Fachowa instalacja

Gwarancją są objęte tylko produkty zamontowane przez Partnera Handlowego Nice Polska. Lista rekomendowanych Partnerów Handlowych znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Nice Polska. Gwarancja nie obejmuje montażu oraz demontażu produktu, a także jego transportu do i z serwisu Nice Polska.

Krótki czas naprawy:

Naprawy gwarancyjne wykonywane są w pierwszej kolejności, dzięki czemu ich czas jest zwykle dużo krótszy niż 14 dni.

Procedura gwarancyjna:

Krok 1
Przeczytaj dokładnie Twoją kartę gwarancyjną i sprawdź czy jest ważna.

Krok 2
Skontaktuj się z instalatorem w celu potwierdzenia konieczności wysłania produktu do naprawy.

Krok 3
Dostarcz uszkodzony produkt wraz z kartą gwarancyjną lub kopię dowodu zakupu (dla produktów bez karty gwarancyjnej) i dokładnym opisem usterki do
SERWISU NICE POLSKA.

Krok 4
Po dokonaniu naprawy odeślemy Tobie sprawny produkt.

Pełną treść warunków udzielanej gwarancji można znaleźć pod linkiem: Warunki gwarancji (Licencjonowani partnerzy)