Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Inspektor ochrony danych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni pan Damian Grodziński. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem pisząc na adres naszej siedziby:

NICE - POLSKA sp. z o.o.

Inspektor ochrony danych

ul. Parzniewska 2A

05-800 Pruszków

lub drogą mailową na adres: iod.pl@niceforyou.com