Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informujemy, co następuje:

 

 1. Właścicielem serwisu internetowego a jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Nice Polska Sp. z o.o. ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków,
  NIP 952-12-40-786, dane kontaktowe: telefon: 22 759 40 00, email: nice@nice.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@nice.pl
 3. Twoje dane przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia badań, analiz i statystyk (np. ankiet) na potrzeby prowadzonej przez Nice Polska Sp. z o.o. działalności gospodarczej (art. 6. ust 1 .lit f),
  • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Nice Polska samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (art. 6 ust 1 lit f),
  • świadczenia usług droga elektroniczną (art. 6 ust 1lit a, b i f) .
  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług (np. napraw serwisowych, szkoleń) i sprzedaży produktów samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (art. 6 ust 1 lit b)
 4. W przypadku zarejestrowanych użytkowników w Strefie Partnera, Twoje dane ponadto będą przetwarzane w następujących celach:
  • obsługi programu licencyjnego, w tym możliwości weryfikacji danych instalatora licencjonowanego przez użytkowników końcowych (art. 6 ust 1 lit b)
  • komunikacji z użytkownikiem (art. 6 ust 1 lit b),
  • obsługi szkoleń (art. 6 ust 1 lit a),
  • obsługi zamówień (art. 6 ust 1 lit b),
  • realizacji programów partnerskich i konkursów(art. 6 ust 1 lit a)
  • w celach marketingowych związanych z prowadzoną z Partnerami Handlowymi współpracą (newslettery, kampanie promocyjne i informacyjne, programy motywacyjne i inne) (art. 6 ust 1 lit a).
 5. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak dostawcy usług IT, na podstawie zawartych umów lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania np. organy ścigania.
 6. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu sprzeciwu.
 8. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • przeniesienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 2. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 3. Podanie przez Ciebie informacji dotyczącej danych osobowych, jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów wymienionych wyżej.
 4. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

Polityka Cookies

Serwis internetowy używa niewielkich plików tekstowych tzn. „cookies”, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 • Pliki te, mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu usprawnienia działania serwisu.
 • Istnieje możliwość ograniczenia, wyłączenia dostępu plików cookies lub ich usunięcia z urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu
  z serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Serwis wykorzystuje także pliki cookies z serwisów zewnętrznych (Facebook, Google) w celu popularyzacji lub ulepszania serwisu na podstawie danych statystycznych.

Serwis internetowy może gromadzić także inne dane takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone
z konkretnymi osobami i mogą być wykorzystane w celach statystycznych, diagnostycznych lub w celu ulepszania serwisu.

Załączniki:

v2