Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Radioodbiornik SMXIS 4-kanałowy, wewnętrzny (SMILO)

Brak obrazka

Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne. Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie. Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.

Deklaracja zgodności (Zaloguj się aby pobrać)>