Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Wjazd - Karta parkingowa

Brak obrazka

Karta parkingowa

„Średnie stawki opłat wahają się od kilku do 20 zł za godzinę. Abonament miesięczny to 150–200 zł. Przy sporym natężeniu ruchu (360 aut parkujących w cyklu godzinowym i 50 – abonamentowym) parking może więc generować przychody na poziomie powyżej 15 tys. zł miesięcznie. Po odliczeniu podatku, ubezpieczenia, pensji pracowników i pozostałych stałych kosztów miesięcznych wypracujemy zysk rzędu minimum 5–6 tys. zł.” źródło, Magazyn Euro Parking Polska Świat Przestrzeni Parkingowych

Aby dobrze dobrać odpowiedni zestaw sprzętu parkingowego należy rozpatrzyć kilka kwestii. Pierwszą z nich jest architektura parkingu z odpowiednią ilością przejazdów dostosowaną do przewidywalnego obciążenia zarówno chwilowego jak i całkowitego. Następnie należy zastanowić się i określić sposoby opłacania pobytu na parkingu. Opłaty mogą być pobierane przez obsługę lub opłaty wnoszone są w kasach automatycznych. Gdy określimy już dokładnie te zasady możemy dobrać odpowiedni sprzęt.

Poniżej zamieszczemy przykładowe rozwiązanie. Opisujemy sytuację wyjazdu z parkingu przy pomocy karty abonamentowej. Rozwiązanie jest polecane np. przy biurowcach, na terenie wspólnot mieszkaniowych czy zakładów pracy - wszędzie tam, gdzie mało jest użytkowników korzystających z danego parkingu sporadycznie.


Poniżej przedstawiamy sekwencję czynności, które następują po sobie przy wyjeżdzie z parkingu przy użyciu karty abonamentowej:

  1. Aktywacja pętli najazdowej
  2. Kierowca przykłada kartę
  3. Otwarcie szlabanu
  4. Aktywacja pętli zjazdowej
  5. Zamknięcie szlabanu