Poprostu NICE
Poprostu NICE
Poprostu NICE
Kontakt
Wybierz język
Szukaj
Poprostu NICE
    WYBIERZ MARKĘ
Poprostu NICE

Wymagania techniczne

Brak obrazka


W dziale tym znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące:

  • typów dostępnych prowadzeń,
  • wytycznych odnośnie prawidłowego przygotowania otworu garażowego pod względem konstrukcyjnym i montażowym,
  • schemat rozprowadzenia instalacji elektrycznej i sterującej do napędów zastosowanych w automatycznych bramach garażowych Nice.

 

Typy wprowadzeń

Nadproże Standrard STH (sprężyny skrętne z przodu) Nadproże Obniżone LH (sprężyny skrętne z tyłu)

 

Max wymiary bramy do 3500 x 3000 mm,
5000 x 2500 mm lub 5500 x 2250 mm

 

Max wymiary bramy do 3500 x 2750 mm,
5000 x 2500 mm lub 5500 x 2250 mm

 

Nadproże Wysokie H (sprężyny skrętne z przodu)

 

Max wymiary bramy do 3500 x 3000 mm
5000 x 2500 mm, lub 5500 x 2250 mm...

 

Wymiary montażowe

Bramy wyposażone są w kompletny zestaw montażowy
dostosowany do standardowych warunków montażowych (wysokości nadproża „S max” tabele poniżej). W przypadku nadproży przekraczających S max konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszeń.

 

 

Prowadzenie STH i LH - Wymagania instalacyjne

Prowadzenie S min. - brama
ręczna (mm)
S min. - brama
automatyczna (mm)
S max. -
wysokość nadproża
do standardowych
podwieszeń (mm)
Wl, Wp
(mm)
Wysokość światła
wjazdu - brama
ręczna (mm)
Wysokość światła
wjazdu - brama
automatyczna (mm)
Standard STH 210 220 460 100 H - 80 H
Obniżone LH 120 130 250 100 H - 100 H - 100

 

Prowadzenie wysokie H - Wymagania techniczne

Prowadzenie S min. - brama
ręczna i autom.
(mm)
S max. - wysokość
nadproża do
standardowych
podwieszeń (mm)
Wl, Wp
(mm)
Wysokość światła
wjazdu - brama
ręczna i autom.
Wyliczanie
HL
Dostępne
przewyższenie
HL (mm)
Głębokość
zabudowy mm)
Wysokie H 450 1400 100 H S - 240 210 - 900 H - HL + 770

 

Głębokość zabudowy D w zależności od wysokości bramy

Prowadzenie Wysokość
bramy (mm)
do 2125 2225 2375 2500 2625 2750 2875 3000
Standard STH D (mm) 2630 2760 3000 3000 3110 3230 3660 3480
Obniżone LH D (mm) 2780 2910 3150 3150 3270 3400 - -

 

 

Schemat instalacji napędów

Schemat instalacji napędu SPIN

Schemat instalacji napędu Shel

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] foto RX
[2 x 0.5 mm2] foto TX
[4 x 1.0 mm2] zamek, przycisk