Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Centrala do bram przemysłowych UST1K cz. 2 – złącza centrali

Centrala do bram przemysłowych UST1K cz. 2 – złącza centrali

Centrala UST1K posiada szereg złączy, które można wykorzystać w mniej lub bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Złącza te tworzą system wejść/wyjść, dzięki którym możliwe jest np. sterowanie automatyką za pomocą urządzeń zewnętrznych  lub „wyciągnięcie” z centrali informacji o położeniu bramy. Poniżej omówione zostaną wszystkie złącza centrali wraz z krótkim opisem ich funkcji i sposobu działania.

Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat centrali.


Rys. 1

1. Złącze X1

Do tego złącza należy podłączyć zasilanie sieciowe, trójfazowe o napięciu międzyfazowym 400V. Wykorzystywane są zaciski L1, L2 i L3. Kolejność podłączenia przewodów decyduje o kierunku obrotów silnika.

2. Złącze X2

Złącze to służy do wyprowadzenia zasilania na silnik. Należy wykorzystać złącza W, V, U. Tak jak w przypadku złącza X1 kolejność podłączenia przewodów decyduje o kierunku obrotu silnika. Dodatkowo na złączu X2 znajduje się nieopisane wejście (po lewej stronie dwa zaciski – Rys.2), które jest elementem obwodu zabezpieczającego centrali (STOP). W związku z tym można je wykorzystać do podłączenie dowolnego urządzenia zabezpieczającego ze stykiem bezpotencjałowym typu NC (normalnie zamknięty), np. czujnik luzowania linki. Fabrycznie w tym miejscu założony jest mostek elektryczny.

Rys.2

3. Złącze X3

Złącze X3 stanowi wyjście trzech przekaźników, których stan zależny jest od położenia bramy. Możliwe jest zatem „wyciągnięcie” z centrali sygnału o stanie bramy, np. dla sygnału semafora jednokierunkowego, podłączenia lampki informującej o zamknięciu lub otwarciu bramy. Dodatkowo złącze to można użyć do podłączenia lampki sygnalizacyjnej.

Przekaźniki złącza X3 mogą przenieść prąd o maksymalnym natężeniu 10 A i maksymalnym napięciu 250 Vac lub 30 Vdc.

Rys. 3

Poniżej znajduje się opis stanu wyjść w zależności od położenia bramy:             

  • brama zamknięta – pomiędzy zaciskami 1 i 3, 4 i 5, 7 i 8 przekaźnik zamknięty, pomiędzy zaciskami 1 i 2, 4 i 6, 7 i 9 przekaźnik otwarty,
  • brama otwarta – pomiędzy zaciskami 1 i 2, 4 i 6, 7 i 9 przekaźnik zamknięty, pomiędzy zaciskami 1 i 3, 4 i 5, 7 i 8 przekaźnik otwarty,
  • brama w ruchu – pulsowanie przekaźnika pomiędzy zaciskami 7 i 8 oraz 7 i 9.

4. Złącze X4

Centrala UST1K, poprzez złącze X4, umożliwia sterowanie bramą za pomocą dowolnego urządzenia ze stykiem bezpotencjałowym typu NO (przełącznik dzwonkowy, radio uniwersalne). Opis i funkcje poszczególnych zacisków złącza X4 ilustruje rys. 4. Wejście J17 (IMPULS) to klasyczne sterowanie Krok-Po-Kroku.

Rys. 4 

Uwaga! Wejście J15 (STOP) wymaga podłączenia styku typu NC (normalnie zamknięty). Fabrycznie założony jest w tym miejscu mostek elektryczny.

5. Złącze X5

Złącze to służy do podłączenia klasycznych fotokomórek przekaźnikowych ze stykiem typu NC. Stan wejścia sygnalizuje umieszczona obok  czerwona dioda LED4. Dodatkowo złącze można wykorzystać do zasilenia (24 Vdc) innych urządzeń, np. radia uniwersalnego. Schemat podłączenia fotokomórek ilustruje rys. 5

Rys. 5

6. Złącze X6

Szczegółowy opis wykorzystania tego złącza został zaprezentowany w poprzednim artykule dotyczącym podłączenia krawędziowej listwy zabezpieczającej. Dodatkowo, dwa pierwsze wejścia (patrząc od góry) można wykorzystać do uruchomienia funkcji częściowego otwarcia bramy. Szczegółowy opis tej zaprezentujemy w innym artykule.

7. Złącze X7

Złącze to służy do podłączenia krańcówek lub sygnału enkodera z siłownika. Szczegółowy opis tego złącza przekroczyłby zakres niniejszego artykułu dlatego zostanie zaprezentowany w artykule dotyczącym sposobu ustalania i regulacji położeń krańcowych bramy.

Czy wiesz że…

W celu odwrócenia kierunku obrotów silnika wystarczy zamienić miejscami dowolne dwa przewody na złączu X2.