Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Siłowniki OVO550 i SPIN11 – rozwiązanie problemu z domykaniem bramy

Siłowniki OVO550 i SPIN11 – rozwiązanie problemu z domykaniem bramy

Stosunkowo często zdarza się, ze siłowniki serii OVO550 lub SPIN11 po kilku prawidłowych manewrach przestają domykać bramę, zatrzymując się kilka lub kilkanaście centymetrów nad posadzką. W zdecydowanej większości przypadków rozwiązaniem problemu jest wyłączenie funkcji „zmienna czułość” (funkcja ta jest fabrycznie włączona).

Na czym polega działanie tej funkcji? Centrala automatycznie dobiera siłę: większa czułość przy małym obciążeniu silnika, mniejsza czułość przy większym obciążeniu silnika. To wszystko w celu rozpoznania przeszkód z maksymalną dokładnością.

W niektórych przypadkach może jednak powodować opisane wyżej problemy.

Wyłączanie zmiennej czułości w kilku krokach.

01. Wyłączyć z zasilania siłownik.

02. Nacisnąć i przytrzymać przycisk P2.

03. Włączyć zasilanie siłownika.

04. Poczekać, aż zaświeci się dioda uruchomienia centrali i utrzymać przycisk P2 wciśnięty do momentu, aż dioda L1 zacznie migać (ok. 6s.)

05. Zwolnić przycisk P2 w momencie, gdy dioda L1 zacznie migać.

06. Nacisnąć przycisk P2, aby zmienić status funkcji (krótkie mignięcie diody L1  = FUNKCJA WŁĄCZONA, długie mignięcie = FUNKCJA WYŁĄCZONA).

07. Po 10s nastąpi automatyczne wyjście z trybu programowania.