Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Sterowanie oświetleniem wjazdu z centralek BLUEBUS

Sterowanie oświetleniem wjazdu z centralek BLUEBUS

Centrale BLUEBUS oferują użytkownikowi, oprócz standardowych funkcji, dużo więcej możliwości po podłączeniu do nich programatora O-VIEW. W dzisiejszym artykule pokażemy, w jak prosty sposób można sterować oświetleniem wjazdu za pomocą centrali BLUEBUS.

UWAGA! W artykule opiszemy sposób postepowania z użyciem centrali RBA3/C siłownika ROBUS 600/1000. Zasada programowania jest jednak wspólna dla innych central BLUEBUS.

Sterownie oświetleniem wjazdu można zrealizować na trzy sposoby. Poniżej szczegółowo omówimy każdy z nich.

SPOSÓB 1

Centrala załączy oświetlenie w momencie rozpoczęcia manewru otwierania lub zamykania i wyłączy je po określonym czasie po zatrzymaniu bramy. Co należy zrobić? Po pierwsze należy podłączyć programator O-VIEW do gniazda centrali zaznaczonego na rysunku.

Następnie na programatorze należy wybrać następujące funkcje:

MENU->FUNKCJE CENTRALI->FUNKCE CENTRALI->PARAMETRY ZAAWANSOWANE->KONFIGURACJA WYJŚĆ->WYJŚCIE 2->OŚWIETLENIE POMOCNICZE

W ten sposób Wyjście 2 (w przypadku RBA3/C jest to wyjście SCA) zostało przeprogramowane na funkcję „Oświetlenie Pomocnicze”. W związku z tym, na wyjściu SCA pojawi się napięcie 24 Vdc w momencie rozpoczęcia ruchu bramy. W tym momencie należy zaprogramować czas, przez który centrala będzie utrzymywała zasilanie wyjścia SCA. W tym celu na programatorze należy wybrać funkcje: 

MENU->FUNKCJE CENTRALI->FUNKCE CENTRALI->PARAMETRY ZAAWANSOWANE->KONFIGURACJA WYJŚĆ->CZAS OŚWIETLENIA DODATKOWEGO

Czas ten można ustalić w zakresie od 1 – 250 sek. i zatwierdzić przyciskiem OK.

SPOSÓB 2

Centrala załączy oświetlenie po naciśnięciu przycisku podłączonego do któregoś z wejść sterujących na centrali (P.P., OPEN lub CLOSE) i rozłączy po określonym czasie. Po podłączeniu programatora należy wybrać funkcje:

MENU->FUNKCJE CENTRALI->FUNKCJE CENTRALI->PARAMETRY ZAAWANSOWANE->KONFIGURACJA WEJŚĆ->WEJŚCIE 2->TIMER OSWIETLENIA

Kolejny krok to przeprogramowanie wyjścia SCA na funkcję „Oświetlenie Pomocnicze”. Na programatorze należy wykonać:

MENU->FUNKCJE CENTRALI->FUNKCJE CENTRALI->PARAMETRY ZAAWANSOWANE->KONFIGURACJA WYJŚĆ->WYJŚCIE 2->OŚWIETLENIE POMOCNICZE

Ustawienie czasu świecenia lampy:

MENU->FUNKCJE CENTRALI->FUNKCJE CENTRALI->PARAMETRY ZAAWANSOWANE->KONFIGURACJA WYJŚĆ->CZAS OŚWIETLENIA DODATKOWEGO

Czas ten można ustalić w zakresie od 1 – 250 sek. i zatwierdzić przyciskiem OK.

Na koniec, do wejścia nr 2 (w przypadku RBA3/C jest to wejście OPEN) należy podłączyć przycisk zwierny ze stykiem typu NO. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje podanie, przez centralę, napięcia 24 Vdc na złącze SCA. Napięcie na wyjściu SCA zniknie po zaprogramowanym wcześniej czasie.

SPOSÓB 3

Sposób trzeci jest bardzo podobny do sposobu drugiego. Jedyna różnica polega na tym, że światło wjazdu będzie działało w trybie włącz/wyłącz (podanie impulsu na wejście sterujące spowoduje włączenie oświetlenia, kolejny impuls wyłączy oświetlenie). W związku z tym należy powtórzyć prawie wszystkie czynności opisane w sposobie drugim, z tą różnicą, że na wejściu nr 2 należy ustawić funkcję „Oświetlenie On/Off” (zamiast „Timer Oświetlenia”).

 

Uwaga! Przed instalacją dodatkowego oświetlenia należy zapoznać się z instrukcją siłownika i sprawdzić wydajność prądowa gniazda SCA! Podłączenie lampy o zbyt dużym poborze prądu może spowodować uszkodzenie centrali.