Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Centrala do bram przemysłowych UST1K - podłączenie krawędziowej listwy zabezpieczającej

Centrala do bram przemysłowych UST1K - podłączenie krawędziowej listwy zabezpieczającej

Centrala UST1K (kod towaru NICE NDCC0022) to jedna z najbardziej popularnych centralach stosowanych w trójfazowych siłownikach montowanych do bram przemysłowych. Jej popularność wynika głównie z dużej uniwersalności – współpracuje z siłownikami wyposażonymi w wyłączniki krańcowe mechaniczne jak i te z krańcówką elektroniczną. Już w wersji podstawowej (bez kart rozszerzeń) wyposażona jest w funkcje, które pozwolą zrealizować większą część wymagań klienta. W cyklu kilku artykułów omówimy najważniejsze zagadnienie związane z konfiguracją i eksploatacją centrali.

1. Podłączenie zabezpieczającej listwy krawędziowej

Centrala UST1K może współpracować zarówno z optyczną listwą krawędziową jak i z listwą rezystancyjną o oporności 8,2 kOhm. Fabrycznie centrala skonfigurowana jest właśnie do współpracy z listwą rezystancyjną. Podłączenie jednej lub drugiej listwy oraz konfiguracja centrali nie stanowi większego problemu. Ważne jest natomiast, żeby zrobić to w sposób prawidłowy. W dalszej części artykułu omówimy jeden i drugi przypadek.

1.1. Listwa krawędziowa optyczna

Optyczna listwa krawędziowa jest zbudowana w taki sposób, że jeżeli zostanie naciśnięta w jakimkolwiek miejscu wzdłuż swojej długości, promień świetlny zostaje przerwany i następuje rewers (odwrócenie kierunku ruchu) bramy. Na rys. 1 zaprezentowany jest schemat ideowy okablowania.

Rys.1

Do prawidłowego wykonania instalacji potrzebne będą: fotokomórki do optycznej listwy krawędziowej TMF (kod towaru NCE 920132111001), przewód spiralny 5 m. TMSC16  (kod towaru NICE 920081155516) oraz puszka przyłączeniowa TMBOX1 (kod towaru NICE 920092000010).

Puszkę TMBOX1 montuje się na panelu bramy. Do puszki doprowadza się przewody nadajnika i odbiornika fotokomórki TMF (umieszczonych w uszczelce bramy) oraz wprowadza się przewód spiralny. Sposób podłączenia żył przewodu spiralnego oraz nadajnika i odbiornika fotokomórki TMF prezentuje rys. 2

Rys. 2

Do komunikacji między optyczną listwą krawędziową a centralą służą, w przewodzie TMSC16 żyły zielona, brązowa i biała.

W centrali przewody zielony, brązowy i biały podłącza się do listwy zaciskowej X6. Brązowy przewód do złącza oznaczonego (+), zielony przewód do złącza (S), biały do złącza (-). Rys.3 przedstawia sposób podłączenia przewodów listwy optycznej do centrali. UWAGA! Jeśli do złącza X6 podłączony jest rezystor 8,2 kOhm należy go koniecznie usunąć!

Rys. 3

Po podłączeniu przewodów na centrali należy ustawić zworki J1 oraz J2 na pozycję górną (Opto), zgodnie z Rys. 4. Obie zworki znajduję się w prawej, górnej części centrali, po jednej i drugiej stronie przycisków AUF i ZU.

Rys. 4

Ostatnią czynnością, którą należy wykonać na centrali jest zdjęcie zworki J4, która znajduje się pod procesorem. Dzięki temu centrala nie będzie zgłaszała błędu nr 2 (uszkodzenie listwy bezpieczeństwa) po osiągnięciu przez bramę górnej pozycji. Rys. 5 przedstawia położenie zworki J4 na centrali.

Rys. 5

1.2 Listwa krawędziowa rezystancyjna

Do centrali UST1K można podłączyć bezpośrednio listwę krawędziową rezystancyjną lub pneumatyczną. Odpowiedni obwód logiczny sterowania jest już wbudowany w centralę. Aby można było prawidłowo kontrolować cały obwód elektryczny listwy krawędziowej, powinna być ona podłączona do rezystora 8,2 kOhm. Listwę krawędziową podłącza się elektrycznie do zacisku J32 (S) i (+) listwy zaciskowej X6. Rys. 6 przedstawia sposób podłączenia przewodów listwy rezystancyjnej do centrali.

 

Rys. 6

Po prawidłowym podłączeniu listwy, ostatnia czynnością wykonywaną na centrali jest odpowiednie ustawienie zworek J1 oraz J2 (na pozycję dolną – 8,2k), wg Rys. 7.

Rys. 7

2.  Dezaktywacja listwy krawędziowej

Zgodnie z Ideą działania krawędziowej listwy zabezpieczającej rewers (odwrócenie ruchu bramy) nastąpi zawsze po jej naciśnięciu. W związku z tym istnieje konieczność dezaktywacji listwy po osiągnięciu położenia dolnego bramy. W przypadku zastosowania siłownika z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi dezaktywacja następuje automatycznie (nie ma potrzeby ręcznego jej ustawiania). Natomiast w przypadku, kiedy zainstalowany jest siłownik z krańcówkami mechanicznymi funkcję odwrócenia ruchu można wyłączyć podłączając wyłącznik krańcowy wstępny (dodatkowy wyłącznik krańcowy przed wyłącznikiem krańcowym) do zacisku J28 modułu zaciskowego X7. W takim przypadku wyłącznik krańcowy wstępny należy wyregulować około 5 cm nad ziemią. Wyłącznik, o którym mowa jest wyżej zamontowany jest fabrycznie na zespole krzywek w siłownikach NICE do bram przemysłowych wyposażonych w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat regulacji krańcówek mechanicznych znajdą się w artykule poświęconym programowaniu położeń krańcowych bramy.

3. Na koniec

Jeżeli istnieje konieczność przetestowania poprawności działania automatyki bez podłączania zabezpieczającej listwy krawędziowej (np. w celu sprawdzenia centrali) należy podłączyć rezystor 8,2 kOhm do zacisków (S) i (+) złącza X6, ustawić zworki J1 i J2 w pozycji dolnej (Rys. 7), a także ściągnąć zworkę J4 (Rys.5).