Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Partner Roku 2009-2011

Partner Roku 2009-2011

Nice Partner Roku

W latach 2009-2011 w sieci sprzedaży Nice prowadzono program partnerski „Partner Roku Nice”, mający za zadanie pomóc Partnerom Handlowym Nice w wykorzystaniu pozycji lidera, którą marka Nice zajmuje na coraz bardziej konkurencyjnym rynku automatyki do bram i rolet. Jako firma nastawiona na współpracę partnerską uważamy, że Partnerzy Handlowi odgrywają kluczową rolę w strategii wprowadzania produktów na rynek oraz w odnoszeniu sukcesów przez naszą firmę.

Idee, które przyświecały w chwili uruchomienia programu, związane były z niezwykle ważnymi wartościami, na których opierają się długotrwałe, stabilne i uczciwe relacje handlowe. Zaangażowanie, lojalność, uczciwość oraz spełnianie najwyższych standardów w zakresie obsługi klienta to najważniejsze z nich. Program ten przeznaczony był dla tych wszystkich firm, które wykorzystując dodatkowe narzędzia oferowane przez Nice miały ambicje, by przyczynić się do wspólnego sukcesu marki Nice na polskim rynku.

Kandydaci przystępujący do programu mieli za zadanie wypełnić szereg wymagań jakościowych związanych z prowadzoną działalnością. Wymagania dotyczyły zarówno standardów handlowych, marketingowych, jak i tych związanych z kompetencjami pracowników.

Nice Partner Roku 2W efekcie, po trzech edycjach programu, niemal 300 firm współpracujących z Nice zostało wyróżnionych tytułem Partner Roku w trzech kategoriach – Partner Złoty, Srebrny i Brązowy. Laureaci programu to dziś to wyróżnione firmy spełniające najwyższe standardy, polecane przez Nice w kontakcie z Klientem. Dzięki udziałowi w dedykowanym projekcie szkoleń oferują  fachową wiedzę w zakresie sprzedaży produktów Nice posługując się najwyższymi standardami obsługi Klienta.

Program Partner Roku Nice pozwolił laureatom programu rozwinąć prowadzoną działalność biznesową poprzez większe korzyści finansowe, wsparcie techniczne, marketingowe i handlowe oraz dostęp do wyjątkowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb programu szkoleń. Posiadając wyróżnienie i licencję Partnera Roku Nice mogli także wykorzystywać ją na wszelkich polach reklamowych, zwiększając w ten sposób swoją konkurencyjność na rynku.

Program partnerski w trzyletniej perspektywie czasowej zakończył się wielkim sukcesem, dzięki zaangażowaniu Partnerów Handlowych Nice, którzy realizując założenia programowe podnosili systematycznie z roku na roku swoje kompetencje oraz zakres umiejętności. Na podstawie ankiety zrealizowanej na próbie wyróżnionych Partnerów Handlowych program oceniono pozytywnie. Jego kontynuacją ma być kolejna inicjatywa partnerska, która będzie kładła większy nacisk na aspekty techniczne instalacji automatyki Nice.

Nice Partner Roku 3