Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Weekend innowacji w TheNicePlace

28 grudnia 2017
Weekend innowacji w TheNicePlace

Pod koniec października Nice SpA gościła wyróżnionych uczestników programu Design Thinking. Blisko 40-stu najlepszych studentów oraz realizatorów autorskich start-upów miało okazję wziąć udział w dwudniowym warsztacie przeprowadzonym przez konsultantów z firmy Azzuro Digitale, a najbardziej kreatywni zostali wyróżnieni nagrodami finansowymi.

Wydarzenie zorganizowane pod nazwą Favini Blue Wave miało na celu pobudzenie wyróżnionych osób ze środowiska akademickiego i biznesowego do współpracy przy wymyśleniu nowej koncepcji wykorzystania papieru w przyszłości. Zaproszone osoby nie były przypadkowe. W czasie rekrutacji wszyscy wykazali wysoki poziom umiejętności korzystania z wewnętrznych, własnych zasobów oraz otwarcie na możliwość współpracy z innymi w celu dalszego własnego rozwoju oraz wzrostu własnego biznesu. Uczestnicy warsztatu pierwszego dnia zostali podzieli na grupy i mieli kilkadziesiąt godzin na przygotowanie swoich projektów, a następnie przedstawienie rekomendacji do jury, w skład którego wchodzili profesorowie lokalnych uniwersytetów oraz przedstawiciele rządowego środowiska wsparcia start-upów.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła grupa, która przedstawiła zagadnienie wykorzystania papieru w przyszłości jako przekaźnika, który nie tylko służy do komunikacji, ale przede wszystkim jest nośnikiem idei służących rozwojowi. W opinii laureatów optymalne gospodarowanie papierem może prowadzić przede wszystkich do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz w konsekwencji do oszczędności tradycyjnych źródeł energii. Jury konkursowe, na czele którego stał Dyrektor Zarządzający Favini, Eugenio Eger, przyznało dla laureatów nagrodę finansową w wysokości 2,5 tys. euro.

- Bardzo cieszymy się z możliwości wsparcia tej inicjatywy – powiedział Lauro Buoro, Dyrektor Zarządzający Nice SpA. – TheNicePlace powstało przede wszystkim po to, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. W związku z tym z wielką przyjemnością gościliśmy w naszych progach przy okazji październikowego wydarzenia najbardziej innowacyjnych młodych ludzi. Nasz korporacyjny ekosystem nie istniałby w ogóle, gdybyśmy zamknęli się na zewnętrzne zasoby z naszego najbliższego otoczenia. Rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy otworzymy nasze umysły na innych i będziemy chcieli skorzystać jak najwięcej z entuzjazmu naszych gości – dodał Buoro.

W ciągu ostatnich 2 lat TheNicePlace odwiedziło blisko 9 tysiące osób, w tym wielu reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych, które mogą korzystać z istniejących powierzchni do swojej innowacyjnej działalności w porozumieniu z grupą Nice.