Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Ponadprzeciętny wzrost wyników finansowych Grupy Nice w pierwszym półroczu 2017 roku

4 sierpnia 2017
Ponadprzeciętny wzrost wyników finansowych Grupy Nice w pierwszym półroczu 2017 roku

Miło jest nam poinformować o bardzo dobrym wyniku finansowym Nice. W pierwszej połowie 2017 r. Grupa osiągnęła na rynkach międzynarodowych skonsolidowany przychód w wysokości 164 milionów Euro. W analogicznym okresie roku 2016 grupa wypracowała przychód w wysokości 143 milionów Euro.

Biorąc pod uwagę aktualne kursy wymiany walut, wynik jest lepszy aż o 14,7%.

Zysk netto wypracowany przez Grupę wzrósł z 9,7 milionów Euro w pierwszej połowie roku 2016 do 12,5 mln Euro w analogicznym okresie b.r.

W rozpatrywanym okresie Grupa Nice zanotowała wzrosty na niemal wszystkich rynkach, na których jest obecna. Największy, bo aż 42% wzrost (liczony przy wykorzystaniu aktualnych kursów wymiany walut), Grupa odnotowała na rynkach pozaeuropejskich obejmujących Chiny, Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Bliski Wschód i Afrykę.

Tak dobry wynik finansowy był możliwy dzięki zakończeniu kilku procesów inwestycyjnych na różnych rynkach geograficznych, a także przejęciu innych spółek.