Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Tytuł „Best Managed Company” dla Nice

5 czerwca 2018
Tytuł „Best Managed Company” dla Nice

Miło nam poinformować, że grupa Nice otrzymała miano: Best Managed Company, w klasyfikacji prowadzonej przez firmę doradczą Deloitte. Wyróżnienie otrzymały włoskie firmy, które wyróżniają się kluczowymi czynnikami sukcesu do których należą: strategia, innowacyjność, wydajność, inwestowanie w kapitał ludzki i wyniki finansowe.

Projekt został przeprowadzony przy wsparciu naukowym Uniwersytetu Katolickiego Altis oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, której program o nazwie Elite ma na celu promocję rozwoju firm o wysokim potencjale. W organizację przedsięwzięcia była zaangażowana również organizacja o nazwie Confindustria, skupiająca włoskie firmy usługowe i produkcyjne.

Oprócz grupy Nice, wyróżnienie otrzymało również 30 innych firm, które wyróżniają się nie tylko pod względem swojej efektywności, ale także umiejętności tworzenia wydajnych struktur organizacyjnych,  wdrażania innowacji oraz odgrywania istotnej roli w środowisku, w którym działają, generując wartość dodaną.

Ludzie są sercem naszej kultury korporacyjnej – powiedział Lauro Buoro, prezes grupy Nice. To dzięki nim, doszliśmy tam, gdzie jesteśmy obecnie generując wysoką wartość gospodarczą oraz społeczną. Od momentu powstania firmy w 1993 roku wierzyliśmy w ludzi, którzy są autorami innowacji produktowych oferowanych przez grupę. Jesteśmy organizacją otwartą na budowanie relacji oraz wymianę wiedzy z innymi firmami, stowarzyszeniami zawodowymi, instytucjami czy uniwersytetami. Stworzyliśmy uczącą się organizację, która dodatkowo angażuje lokalną społeczność.

Reprezentujący grupę Nice, Luca Longhin, Dyrektor ds. personalnych, odebrał nagrodę podczas ceremonii w Mediolanie we Włoszech w Palazzo Mezzanotte, siedzibie Włoskiej Giełdy Papierów Wartościowych Borsa Italiana.