Poprostu NICE
Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel
Poprostu NICE

Nice Polska i FIBARO mają wspólnego szefa

29 października 2019
Nice Polska i FIBARO mają wspólnego szefa

Po kilkunastomiesięcznej nieobecności związanej z pełnioną funkcją szefa sprzedaży Grupy Nice we włoskiej siedzibie firmy, Adam Krużyński wraca do Nice Polska jako Dyrektor Zarządzający. W związku z powołaniem go przez Radę Nadzorczą Fibar Group S.A. na stanowisko prezesa spółki, będzie zarządzał obydwiema firmami należącymi do grupy Nice. W FIBARO zastąpi on Macieja Fiedlera - założyciela i wieloletniego prezesa, który odchodzi z zarządu.

 

Pan Marcin Skrobisz, który przez ostatni rok zarządzał firmą Nice Polska, pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego, pozostaje w firmie. Jako Dyrektor Generalny skoncentruje się na obszarach sprzedaży i marketingu spółki. Będzie także tworzył koncepcję działu „customer care”, w którym Nice Polska pokłada olbrzymie nadzieje w kontekście rozwoju biznesu w Polsce.  

Zmiany w strukturach zarządczych obydwu spółek mają w większym stopniu zintegrować ich funkcjonowanie w ramach Grupy Nice, zwiększając ich siłę rynkową i efektywność działania w Polsce.

Powierzenie dwóch kluczowych stanowisk jednej osobie jest wyrazem zaufania i docenienia dotychczasowego wkładu Adama Krużyńskiego w rozwój obu firm. Adam od blisko 20 lat jest związany z Grupą Nice, która w ubiegłym roku przejęła 100 procent udziałów FIBARO. Polska jest jednym z trzech kluczowych rynków dla Grupy Nice. To Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich zatrudnionych w międzynarodowych strukturach. Od blisko 20 lat polski oddział Nice należy do najlepszych w Grupie, zarówno pod względem dynamiki rozwoju jak i zaplecza wysoko wykwalifikowanych pracowników. Krużyński, jako Chief Sales Officer Grupy Nice, od marca 2018 nadzorował sprzedaż realizowaną przez Grupę na ponad 100 rynkach oraz w 24 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie. Był bezpośrednio odpowiedzialny za proces przejęcia FIBARO i dołączył do zarządu spółki w lipcu 2018 roku.

- Powołanie na stanowisko prezesa to dla mnie wielki zaszczyt oraz duża odpowiedzialność. Dziękuję za zaufanie jakim obdarzają mnie władze obu spółek. W nowej roli, wykorzystam zdobywane przez lata, międzynarodowe doświadczenie i znajomość branży. Polski rynek zajmuje w Grupie Nice szczególne miejsce. Jestem przekonany, że synergia działania obu spółek pozwoli na jeszcze szybszy rozwój i budowanie wyjątkowego doświadczenia dla użytkowników naszych rozwiązań. – mówi Adam Krużyński, prezes FIBARO i CEO Nice Polska.

Chciałbym podkreślić i zarazem podziękować Marcinowi za jego fantastyczną pracę wykonaną w ostatnim roku i wyjątkowe zaangażowanie wraz z całym zespołem pracowników i partnerów biznesowych. Dzięki temu mogliśmy wspólnie - kolejny już raz - realizować wysoki wzrost sprzedaży. Wierzę, że wracając do organizacji, wspólnie uda nam się osiągnąć kolejne sukcesy oraz utrzymać pozycję lidera w branży home automation – powiedział Adam Krużyński.

Celem zintegrowania spółek Nice Polska i FIBARO osobą Adama Krużyńskiego jest wykorzystanie w pełni ich potencjału rynkowego oraz wypracowywanie dla nich nowych rozwiązań strategicznych i operacyjnych, zwiększających ich siłę rynkową. Dotyczy to również obszaru R&D, co umożliwi zbudowanie unikalnego, na skalę światową, centrum wiedzy technologicznej. Ponad 60 inżynierów z Polski będzie aktywnie współpracować z Group Development Centers we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Zeszłoroczna transakcja przejęcia FIBARO przez Grupę Nice pozwoliła na szybszy rozwój systemu smart home FIBARO oraz pozostałych rozwiązań IoT, nad którymi pracują działy R&D FIBARO w Poznaniu i Zielonej Górze oraz Nice w Oderzo, Włochy. Nice jako jeden z największych graczy w sektorze automatyki domowej ma w planach kolejne inwestycje, które pozwolą marce FIBARO rozwijać się w pełnej synergii z Grupą i jeszcze skuteczniej realizować ekspansję na światowych rynkach.

Adam Krużyński – biogram

Adam Krużyński od blisko 20 lat jest związany z Grupą Nice, gdzie pracował kolejno jako Manager Regionu, Dyrektor ds. Handlowych, a od 2004 roku - Dyrektor Zarządzający. Pod jego kierownictwem firma Nice Polska stała się liderem sprzedaży w branży automatyki dla domu. Okres, kiedy zarządzał firmą był czasem stabilnego, dwucyfrowego wzrostu sprzedaży oraz uruchamiania wielu nowych projektów z zakresu profesjonalizacji sieci sprzedaży i implementacji nowych, komplementarnych produktów do oferty firmy.

Od marca 2018, jako Chief Sales Officer Grupy Nice, nadzoruje sprzedaż realizowaną przez Grupę na ponad 100 rynkach oraz w 24 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie. Przychody Grupy Nice po pierwszym roku, w którym Adam Krużyński zarządzał jej sprzedażą osiągnęły 368,2 mln EUR w porównaniu z 325,0 mln EURO w 2017 roku.

Osiągnięcie tak doskonałych wyników było możliwe dzięki realizowanej przez Grupę strategii aktywnego rozwoju i obecności na nowych rynkach (w 2018 roku Grupa Nice przejęła 5 spółek Linear Equipamentos, Abode Systems, V2 i ACM oraz FIBARO). Przeprowadzone w profesjonalny sposób procesy konsolidacyjne, powiązane z sukcesami sprzedażowymi zespołu zarządzanego przez Adama Krużyńskiego, zaowocowały silną i stabilną pozycją Grupy Nice, która jest obecnie jednym ze światowych liderów rynku Home Automation.