Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Radioodbiornik SMXI 4-kanałowy, wewnętrzny (FLOR)

Radioodbiornik wewnętrzny , 4 kanałowy 433,92MHz, pamięć 256 pilotów , seria Flor złącze typu SM

Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne. Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie. Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.